Avukat Y.V. Şerbiç aşağıdaki konularda hukuki destek sağlar:

 • Sözlü ve yazılı hukuk danışmanlığı
 • Dilekçe, şikayet dilekçesi ve başka yasal belgelerin düzenlenmesi
 • Ceza hukuku ile ilgili davalarda ön soruşturma sürecine mağdur kişinin müdafısı veya temsilcisi olarak  katılma
 • Bidayet mahkemesi tarafından ceza, medeni, idare davalarına bakılması sürecine katılma
 • Ceza evlerinde tutukluların ve sanıkların ziyaret edilmesi
 • Minsk mahkemesinde, bölge mahkemelerinde veya Belarus Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinde mahkeme hüküm ve kararlarının temyiz edilmesi sürecine katılma
 • Ticari kuruluşların arasındaki ihtilaflar çerçevesinde görüşmelere ve ticaret mahkemesi duruşmalarına katılma
 • Denetleme organları tarafından mali ve ticari faaliyetinin denetlenmesi esnesında ticari kuruluşların menfaatlerinin temsili
 • Açıklama, itiraz ve şikayet dilekçelerinin düzenlenmesi ve denetleme kapsamındaki başka türlü destek
 • Kullanıcı haklarının korunması ile ilgili davalar çerçevesinde hukuki destek
 • Başka profesyonel hukuki destek