Yatırımlar:

 • Belarus Cumhuriyeti ile yatırım sözleşmesinin yapılması usulü ve süreci ile ilgili konularda danışmanlık
 • Yatırım sözleşmelerinin taslaklarını düzenleme, yatırım sözleşmelerinin yapılması ve gerçekleştirilmesi çerçevesinde tüm aşamalarda yatırımcıya destek sağlama
 • Devlet organları ile ilişkilerde Yatırımcıların menfaatlerinin temsili
 • İş ve vergi hukuku alanında, ticaret konularında ve ayrıca yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili gümrük yasal ilişkileri kapsamında danışmanlık
 • Hukuk denetimi (Legal Due Diligence)
 • Hakem mahkemelerinde Yatırımcının menfaatlerinin temsili

Yatırımlar:

 • İnşaat ve gayrimenkul / arsa-yapı ilişkileri:
 • Gayrimenkul (arsa) alım-satım sözleşmelerinin yapılması konusuda  danışmanlık
 • Gayrimenkul alım-satım ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin yapılması konusunda danışmanlık
 • Gayrimenkul için kira ve vergi ödemelerinin optimizasyonu konusunda danışmanlık
 • Satın alınan gayrimenkulün hukuk denetimi (Legal Due Diligence)
 • Belarus Cumhuriyetinde inşaat faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık
 • Müteahhit, taşeron, mühendis hizmetleri için ve ayrıca proje evraklarının düzenlenmesi için sözleşmelerin hazırlanması
 • İnşaat faaliyetini gerçekleştirme hakkının verilmesi üzere tüzel kişiler için sertifika alınması konusunda hukuki destek
 • İnşaat alanındaki yatırım projeleri kapsamında destek

Vergi ve gümrük hukuku:

 • Tüzel kişiler ve özel işletmeciler için vergilendirme konusunda danışmanlık
 • Gayrimenkul, işletme aktifleri, mülkiyet hakları ile ilgili sözleşmeler dahil tüzel kişiler tarafından yapılan sözleşmelerin sonuçlarının vergi açısından değerlendirilmesi
 • Vergi denetimi ve başka vergi kontrolü işlemleri kapsamında destek
 • Gümrük kanunu ile ilgili konularda danışmanlık
 • İşletme hukuku (birleşme ve devralmalar):
 • Tüzel kişinin kurulması, yeniden düzenlenmesi ve tasfiyesi
 • Tüzel kişi için en uygun düzenleme şeklini belirleme
 • Tüzel kişinin işletme belgelerinin hazırlanması (tüzük, tutanaklar vb.)
 • Değerli kağıtlar düzenleme konusunda danışmanlık
 • Satış akdi yapılan şirketlerin hukuk denetimi (Legal Due Diligence)
 • M&A akitlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde hukuki destek


Uyuşmazlık çözümü:

 • Mahkeme öncesi uyuşmazlık çözümü sürecinde hukuki destek: görüşmeler düzenleme, talep dilekçesi, uyuşmazlık çözümü anlaşmaları düzenleme
 • Adliye mahkemelaeri ve tahkim mahkemeleri tarafından davaya bakılma sürecinde strateji ve taktik belirleme, gerekli usul belgeleri düzenleme
 • Dava ve talep dilekçesi, kara prosedürünün başlatılması dilekçesi, açıklama ve şikayet dilekçelerinin düzenlenmesi esnasında destek
 • Rusya Federsyonu mahkemeli dahil olmak üzere müşterilerin menfaatlerinin mahkemelerde temsil edilmesi
 • Müşterilerin menfaatlerinin tahkim mahkemelerinde temsil edilmesi
 • İcra takibi prosedürü aşamasında mahkeme kararının icrası ve borçların ödetilmesi konusunda destek
 • Banka uyuşmazlıkları
 • İnşaat ve proje hazırlama ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Ticari uyuşmazlıklar
 • Rekabet uygulamaları kapsamındaki uyuşmazlıklar
 • Sigorta uyuşmazlıkları
 • Fikri mülkiyet ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Gayrimenkul alanında uyuşmazlıklar
 • Vergi uyuşmazlıkları
 • Gümrük uyuşmazlıkları
 • İş konusunda itibarın korunması ile ilgili uyuşmazlıklar
 • İş uyuşmazlıkları
 • Borç ödetilmesi
 • Kullanıcı uyuşmazlıkları


İş konusunda kapsamlı hukuki destek:

 • Ticaret faaliyeti kapsamındaki her türlü konuda yazılı ve sözlü danışmanlık
 • Dış ticaret sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm gereken sözleşmelerin düzenlenmesi (taahhüt, hizmet, kira, teslimat, alım-satım vs.)
 • Ruhsat ve sertifika alınması konusunda danışmanlık ve müşterilerin menfaatlerinin temsili
 • Abone hizmetleri – işletme ve kuruluşların başka ticaret faaliyeti kapsamındaki hukuki destek ile ilgili aylık olarak sunulan hizmet paketi